Cách Thức Đăng Ký Tour

Hãy tìm kiếm sản phẩm tour bạn muốn đăng ký tại trang chủ. Sukha Travel đã phân loại sản phẩm tour khá rõ ràng giúp bạn, hoặc bạn nhập tên sản phẩm tour cần tìm vào ô tìm kiếm.

Sau khi chọn sản phẩm tour bạn muốn mua hãy nhấn vào nút "Đặt Tour" trong phần chi tiết sản phẩm tour và làm theo hướng dẫn.

Bước 1: Đăng nhập thông tin: số điện thoại, địa chỉ, email... người nhận

Cung cấp đầy đủ thông tin người đăng ký tour: Nếu đã có sẵn địa chỉ bạn hãy nhấn nút "Đặt Tour"

Bước 2: Hoàn tất đơn hàng

Sau khi nhấn nút "Đặt Tour". Nếu đơn hàng của bạn thành công sẽ hiện trang "Đăng ký thành công" và Sukha Travel sẽ gửi email xác nhận đơn hàng đến cho bạn. Như vậy là xong. Hoàn tất.