Chúng tôi cần quý khách cung cấp những thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ như: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email. Quý khách vui lòng không cung cấp những thông tin cá nhân khác như: mật khẩu các tài khoản khi được yêu cầu.

Chúng tôi cam kết sẽ không mua bán trao đổi thông tin khách hàng với bên thứ ba.

Thông tin của quý khách chỉ dùng trong nội bộ.

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin khách hàng để sử dụng nội bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy thông tin đã cung cấp.

Đơn vị thu thập thông tin: Công Ty TNHH TM – DV – Du Lịch & Hành Hương Quốc Tế Sukha Travel

Điện Thoại:  (028) 66 828 959 – Hotline: 0903 464 979 (Mr. Ân)

Quý khách có nhu thay đổi thông tin vui lòng liên hệ qua điện thoại trong giờ hành chính.

Nếu chúng tôi cung cấp thông tin quý khách cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ liên hệ để nhận sự chấp thuận. Nếu tự ý, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật.